Hotline : 02583 978585

Sứ mệnh và giá trị

Sứ mệnh và giá trị

I. SỨ MỆNH CÔNG TY

1. Cung cấp cho người tiêu dùng những nông sản xanh, sạch và tốt cho sức khỏe.

2. Hướng tới phương thức canh tác, sản xuất và chế biến thân thiện, hài hòa với thiên nhiên.

3. Sản xuất kinh doanh không chỉ không vì tiền mà còn vì một xã hội công bằng . ấm no, hạnh phúc.

4. Xây dựng một tổ chức mà mọi thành viên đều được coi trọng và lắng nghe và hưởng thành quả lao động do mình tạo ra một cách công bằng.

5. Truyền bá tinh thần vì một việt nam xanh, sạch, giàu mạnh và nhân ái.

6. Xây dựng một thương hiệu nông sản thành công trong nước và quốc tế.

II. GIÁ TRỊ CÔNG TY

1. Đẹp

Beautiful

2. Sáng tạo

Creative

3. Tinh tế

Elegant

4. Nhân văn

Human

5. Chuyên nghiệp

Professional

6. Độc đáo

Unique

7. Giá trị gia tăng

Value added