Hotline : 02583 978585

Lễ ký kết Hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI và 148 Hộ Đồng Bào Thôn Văn Sơn - Cam Phước Tây - Cam Ranh - Khánh Hoà

Thứ bảy, 26/08/2017, 16:05 GMT+7
Lễ ký kết Hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI và 148 Hộ Đồng Bào Thôn Văn Sơn - Cam Phước Tây - Cam Ranh - Khánh HoàLễ ký kết Hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI và 148 Hộ Đồng Bào Thôn Văn Sơn - Cam Phước Tây - Cam Ranh - Khánh Hoà