Hotline : 02583 978585

Lễ ký kết Hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI và 148 Hộ Đồng Bào RAKRAY

, 26/08/2017, 16:05 GMT+7
Lễ ký kết Hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI và 148 Hộ Đồng Bào RAKRAYLễ ký kết Hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI và 148 Hộ Đồng Bào RAKRAY