Hotline : 02583 978585

CÔNG TY TNHH NƯỚC SỐT ĐẶC SẢN VIỆT DASAVI TRỒNG MỚI 2 HECTA CÂY ĐƯỚC TẠI RỪNG NGẬP MẶN THÔN TAM ÍCH, XÃ NINH LỘC, TX. NINH HOÀ, TỈNH KHÁNH HÒA

Thursday, 06/07/2023, 15:53 GMT+7

Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI trồng mới 2 hecta cây đước tại rừng ngập mặn thôn Tam Ích, xã Ninh Lộc, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI trồng mới 2 hecta cây đước tại rừng ngập mặn thôn Tam Ích, xã Ninh Lộc, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI trồng mới 2 hecta cây đước tại rừng ngập mặn thôn Tam Ích, xã Ninh Lộc, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa,

Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI trồng mới 2 hecta cây đước tại rừng ngập mặn thôn Tam Ích, xã Ninh Lộc, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa